Ustanowienie w pobliżu Muzeum Domków dla Lalek

Otwórz mapę
Czas lokalny:
00:12:56

Muzeum Domków dla Lalek

1, plac Defilad, 00-901, Warszawa, Warszawa, PL Polen
Kontakt telefon: +48 517 490 047
Strona internetowej: muzeumdomkow.pl
Latitude: 52.2312689, Longitude: 21.0055491
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Ustanowienie:

Akademia Tańca Tu Się Tańczy Monika Sołowiej-Sulewska

Pl. Defilad 1, Pałac Kultury i Nauki 2 piętro, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Dermamedic Palace

plac Defilad 1, Warszawa
healthCzytaj więcej

Salon kosmetyczny Afrodyta Expert of Beauty

plac Defilad 1, Warszawa
beauty_salonCzytaj więcej

Warszawska Informacja Turystyczna

Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, Warszawa
travel_agencyCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy