Ustanowienie w pobliżu Marden. FH. Marszolik A.

Otwórz mapę
Czas lokalny:
09:02:19

Marden. FH. Marszolik A.

114, Bielszowicka, 41-711, Ruda Śląska, Ruda Śląska, PL Polen
Kontakt telefon: +48 508 365 290
Latitude: 50.2686689, Longitude: 18.839
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Ustanowienie:

Ernst Stanisława. Sklep spożywczy

Bielszowicka 114, Ruda Śląska
grocery_or_supermarketCzytaj więcej

Świat Cygar Don Lecho

Kokota 159, Ruda Śląska
storeCzytaj więcej

Sekcja Pracowników Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielszowicach

Bielszowicka 114, Ruda Śląska
point_of_interestCzytaj więcej

Kozok Janusz. Art. przemysłowe

Kokota 132, Ruda Śląska
point_of_interestCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy