Ustanowienie w pobliżu Kwiaciarnia „Kwiaty u Bożeny”

Otwórz mapę
Czas lokalny:
20:25:24

Kwiaciarnia „Kwiaty u Bożeny”

rondo Czterdziestolatka, 00-001, Warszawa, Warszawa, PL Polska
Kontakt telefon: +48 690 473 980
Strona internetowej: roze.pl
Latitude: 52.2275413, Longitude: 21.0022063
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Ustanowienie:

Kokoś Cukiernia ( podziemia centralny )

Al.jerozolimskie 91 lok 134 podziemia centralny kod
bakeryCzytaj więcej

Planet Cash Wpłatomat

lok.80, Aleje Jerozolimskie 87, Warszawa
atmCzytaj więcej

Prezentmarzeń

Aleje Jerozolimskie, Warszawskie Przejście Podziemne lok. 126-127, Warszawa
storeCzytaj więcej

western tortilla warszawa

Al. jerozolimskie, aleja Jana Pawła II nr 19, Warszawa
restaurantCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy