Ustanowienie w pobliżu InterContinental Warschau

Otwórz mapę
Czas lokalny:
01:10:02

InterContinental Warschau

49, Emilii Plater, 00-125, Warszawa, Warszawa, PL Polen
Kontakt telefon: +48 22 328 88 88
Strona internetowej: www.ihg.com
Latitude: 52.2323463, Longitude: 21.0024746
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Ustanowienie:

e-Volt projekt, instalacja, uruchomienie. Konserwacja i gwarancja działania.

Śliska 3, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Platter by Karol Okrasa. Restauracja

Emilii Plater 49, Warszawa
restaurantCzytaj więcej

Pijalnia Czekolady E.Wedel

Emilii Plater 49, Warszawa
cafeCzytaj więcej

RiverView Wellness Centre

Emilii Plater 49, Warszawa
gymCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy