Ustanowienie w pobliżu ING Bank Śląski S.A.

Czas lokalny:
17:42:01

ING Bank Śląski S.A.

2A, Ludwika Zamenhofa, 41-700, Ruda Śląska, Ruda Śląska, PL Polska
Kontakt telefon: +48
Strona internetowej: www.ingbank.pl
Latitude: 50.2398868, Longitude: 18.8318405
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Ustanowienie:

Farby Tapety Alex

Farby Tapety Alex

Międzyblokowa 2A, Ruda Śląska
storeCzytaj więcej

Kubuś. Pasmanteria

Zamenhofa 2, Ruda Śląska
storeCzytaj więcej
Sklep dziecięcy Basia

Sklep dziecięcy Basia

Ludwika Zamenhofa 2, Ruda Śląska
clothing_storeCzytaj więcej

Plac zabaw

Ludwika Zamenhofa 2C, Ruda Śląska
point_of_interestCzytaj więcej

Zakład Fryzjerski

Międzyblokowa 2A, Ruda Śląska
hair_careCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy