Ustanowienie w pobliżu Hotel Piast

Czas lokalny:
21:57:44
Hotel Piast, Author: Kerttu Northman

Hotel Piast

3, Jedności Narodowej, 76-200, Słupsk, Słupsk, PL Polen
Kontakt telefon: +48 59 842 52 86
Strona internetowej: www.hotelpiast.slupsk.pl
Latitude: 54.4671226, Longitude: 17.0282674
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Ustanowienie:

Urloplandia
Bar

Bar "Hai-Yen"

Jedności Narodowej 2, Słupsk
barCzytaj więcej
Franciszkańska

Franciszkańska

200, Jedności Narodowej 3, Słupsk
restaurantCzytaj więcej
Travel agency escapade

Travel agency escapade

Jedności Narodowej 2, Słupsk
travel_agencyCzytaj więcej
Studio Mebli Słupsk

Studio Mebli Słupsk

Jedności Narodowej 2, Słupsk
point_of_interestCzytaj więcej
Dom Leków

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy