Ustanowienie w pobliżu Hotel Nowodworski

Czas lokalny:
03:04:33
Hotel Nowodworski, Author: Hotel Nowodworski

Hotel Nowodworski

30, Nowodworska, 59-220, Legnica, Legnica, PL Polska
Kontakt telefon: +48 76 722 09 91
Strona internetowej: www.hotelnowodworski.pl
Latitude: 51.1786279, Longitude: 16.15605
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Ustanowienie:

Restauracja Hotel Nowodworski

Restauracja Hotel Nowodworski

Nowodworska 30, Legnica
restaurantCzytaj więcej
Nowodworska
LOTOS. Stacja paliw.

LOTOS. Stacja paliw.

Nowodworska 30A, Legnica
gas_stationCzytaj więcej
Pałac barokowy

Pałac barokowy

Nowodworska 30, Legnica
point_of_interestCzytaj więcej

Mks-bud. Korbela m.

Nowodworska 30, Legnica
point_of_interestCzytaj więcej

Atlantiss. Pietruszewski N.

Nowodworska 30, Legnica
point_of_interestCzytaj więcej
Restauracja HA-NOI

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy