Ustanowienie w pobliżu Hotel Novotel Poznań Centrum

Czas lokalny:
11:40:28
Hotel Novotel Poznań Centrum, Author: Novotel Poznań Centrum

Hotel Novotel Poznań Centrum

1, plac Andersa, 61-898, Poznań, Poznań, PL Polska
Kontakt telefon: +48 61 858 70 00
Strona internetowej: www.accorhotels.com
Latitude: 52.4014638, Longitude: 16.9243004
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Ustanowienie:

Hertz. Wynajem samochodów

plac Andersa 1, Poznań
car_rentalCzytaj więcej
NOVO SQUARE LOUNGE BAR

NOVO SQUARE LOUNGE BAR

plac Andersa 1, Poznań
restaurantCzytaj więcej
Wise Cafe
Sport Club Poznań

ibis Poznan Centrum

plac Andersa 1, Poznań
lodgingCzytaj więcej

HIT Casino

plac Andersa 1, Poznań
point_of_interestCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy