Ustanowienie w pobliżu Hotel Kowalkowski

Czas lokalny:
03:21:36
Hotel Kowalkowski, Author: Alex Molodec

Hotel Kowalkowski

1, Chopina, 86-300, Grudziądz, Grudziądz, PL Polska
Kontakt telefon: +48 56 461 34 80
Strona internetowej: www.hotel.grudziadz.net
Latitude: 53.4793686, Longitude: 18.7487678
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Ustanowienie:

Hotel Kowalkowski Restauracja. Usługi Hotelarsko Gastronomiczne Grudziądz

Hotel Kowalkowski Restauracja. Usługi Hotelarsko Gastronomiczne Grudziądz

Chopina 1/3, Grudziądz
lodgingCzytaj więcej

Tip-Top 2002 Sp. z o.o.

Chopina 5, Grudziądz
car_repairCzytaj więcej
Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 3

Narutowicza 6, Grudziądz
schoolCzytaj więcej
Rek-Bud

F.H.U. "COVER - TECH" Robert Steinert

50/6, Chełmińska 50, Grudziądz
point_of_interestCzytaj więcej

T-Mobile. Sklep

Chełmińska 50, Grudziądz
point_of_interestCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy