Ustanowienie w pobliżu Hotel ibis Poznań Stare Miasto

Czas lokalny:
11:40:07
Hotel ibis Poznań Stare Miasto

Hotel ibis Poznań Stare Miasto

Kazimierza Wielkiego 23, Poznań Polska
Kontakt telefon: +48
Latitude: 52.4021792, Longitude: 16.9413874
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Ustanowienie:

IBIS KITCHEN

Kazimierza Wielkiego 23, Poznań
restaurantCzytaj więcej

"REJENT-LIFE" Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Mostowa 19 C, Poznań
point_of_interestCzytaj więcej
Most Św. Rocha

Enpol Sp. z o.o. sp. k.

Mostowa 19D/1, Poznań
point_of_interestCzytaj więcej
Wstęga Warty

Wstęga Warty

Mostowa 19, Poznań
point_of_interestCzytaj więcej

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.

Kazimierza Wielkiego 24/26, Poznań
healthCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy