Ustanowienie w pobliżu Hotel Accademia

Otwórz mapę
Czas lokalny:
06:08:16

Hotel Accademia

Wybrzeże Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, Przemyśl Polska
Kontakt telefon: +48
Latitude: 49.7815204, Longitude: 22.7596204
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Ustanowienie:

Zarząd Rejonowy Związek Żołnierzy Wojska Polskiego w Przemyślu

Wybrzeże Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, Przemyśl
point_of_interestCzytaj więcej

Studio Tańca Golden Dance Przemyśl Dorota Zakielarz

Wybrzeże Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, Przemyśl
point_of_interestCzytaj więcej

3i - obuwie damskie i męskie, galanteria skórzana

ul. Wyb. M. J. Piłsudskiego 4, Przemyśl
point_of_interestCzytaj więcej

Studio Tańca Golden Dance Rafał Zakielarz

Wybrzeże Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, Przemyśl
point_of_interestCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy