Ustanowienie w pobliżu Horror House

Czas lokalny:
01:16:20

Horror House

12/18, Wąski Dunaj, 00-001, Warszawa, Warszawa, PL Polonia
Kontakt telefon: +48 572 625 292
Strona internetowej: horrorhouse.pl
Latitude: 52.2493292, Longitude: 21.0100598
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Ustanowienie:

Bogusław Kurek Przewodnik po Warszawie

Wąski Dunaj 12/18, Warszawa
travel_agencyCzytaj więcej

Atelier Fonoria. Tłumaczenia. Stryszowska G.

Wąski Dunaj 7, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Podwale Bar and Books

Wąski Dunaj 20, Warszawa
barCzytaj więcej

Czternastka

Wąski Dunaj 20, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Cech Rzemiosł Budowlanych

Wąski Dunaj 20, Warszawa
general_contractorCzytaj więcej

Silver Studio. Janaszek A.

Wąski Dunaj 3, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

STOLICA - restauracja Stare Miasto Warszawa, starówka kuchnia polska

Szeroki Dunaj 1/3, Warszawa
restaurantCzytaj więcej

Pomnik Małego Powstańca

Podwale, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Capital apartments Old Town

Польша, Szeroki Dunaj 5, Warszawa
lodgingCzytaj więcej

Tablica upamiętniająca dom Jana Kilińskiego

Szeroki Dunaj 5, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

JR Rental Apartments Szeroki Dunaj

Szeroki Dunaj 5, Warszawa
lodgingCzytaj więcej

Marysieńka S.C. Sklep Artystyczno - Pamiątkarski Galeria Srebra i Bursztynu

Szeroki Dunaj 7, Warszawa
storeCzytaj więcej

Rzeźba Oświęcim II

mury obronne Starego Miasta w pobliżu wylotu ul, Wąski Dunaj, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Viokar. Karnatsevich V.

Piwna 51/53, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Telefoniczna Pierwsza Pomoc Psychologiczna Stowarzyszenia Serce za Serce

Rycerska 10, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Designers Apartment In The Old Town

Piwna 45/47, Warszawa
lodgingCzytaj więcej

Arak. Pośrednictwo kredytowe. Ruszczak A.

Piwna 45, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy