Ustanowienie w pobliżu Hilger Tomasz dr n.med. specjalista urolog dziecięcy i chirurg dziecięcy

Czas lokalny:
21:35:20
Hilger Tomasz dr n.med. specjalista urolog dziecięcy i chirurg dziecięcy

Hilger Tomasz dr n.med. specjalista urolog dziecięcy i chirurg dziecięcy

Ludwika Waryńskiego 6, Grudziądz Polska
Kontakt telefon: +48
Latitude: 53.489174, Longitude: 18.764738
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Ustanowienie:

NZOZ URO-MED

Ludwika Waryńskiego 6, Gmina Grudziądz
doctorCzytaj więcej

Vitalabo - Punkt Pobrań - Grudziądz

Ludwika Waryńskiego 6, Grudziądz
point_of_interestCzytaj więcej

Amicmed

Ludwika Waryńskiego 6, Grudziądz
hospitalCzytaj więcej
Chirurg Naczyniowy - Prof. Stanisław Molski

Chirurg Naczyniowy - Prof. Stanisław Molski

Waryńskiego 6, Grudziądz
doctorCzytaj więcej

"Audiofon" Aparaty Słuchowe

Waryńskiego 6, Grudziądz
storeCzytaj więcej
Przyjazny Dietetyk Grudziądz

Przyjazny Dietetyk Grudziądz

Waryńskiego 6, Grudziądz
healthCzytaj więcej
Glamowski Piotr, lek. med. laryngolog

Glamowski Piotr, lek. med. laryngolog

Ludwika Waryńskiego 6, Grudziądz
doctorCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy