Ustanowienie w pobliżu Dom Pogrzebowy Służew - zakład pogrzebowy Śródmieście

Otwórz mapę
Czas lokalny:
16:11:35
Dom Pogrzebowy Służew - zakład pogrzebowy Śródmieście, Author: Służew

Dom Pogrzebowy Służew - zakład pogrzebowy Śródmieście

Marszałkowska 27/35 (pawilon przy kościele Zbawiciela), 00-639 Warszawa, Poland
Kontakt telefon: +48 22 825 00 20
Strona internetowej: www.sluzew.pl
Latitude: 52.2188678, Longitude: 21.0179285
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Ustanowienie:

Salonik Fryzjerski

Marszałkowska 27/35, Warszawa
hair_careCzytaj więcej

Zgromadzenie Sióstr Serafitek

Marszałkowska 37, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Bar Oriental Thu Huyen

Marszałkowska, Warszawa
restaurantCzytaj więcej

KREDOFIN Sp. z o.o.

Marszałkowska 27/35 paw.1, (na tyłach MinisterstwaKawy), Warszawa
financeCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy