Ustanowienie w pobliżu Cinema City

Czas lokalny:
17:38:21
Cinema City, Author: Dob Yani

Cinema City

310, 1 Maja, 41-710, Ruda Śląska, Ruda Śląska, PL Polska
Kontakt telefon: +48 32 340 40 40
Strona internetowej: www.cinema-city.pl
Latitude: 50.2754935, Longitude: 18.8659256
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Ustanowienie:

PKO BP
Ruda Śląska Plaza

Ruda Śląska Plaza

1 Maja 310, Ruda Śląska
shopping_mallCzytaj więcej

Bankomat „Euronet”

Centrum handlowe Ruda Śląska Plaza, 1 Maja 310, Ruda Śląska
atmCzytaj więcej

Mohito

Centrum handlowe Ruda Śląska Plaza, 1 Maja 310, Ruda Śląska
clothing_storeCzytaj więcej

Salon Play

1 Maja 310, W sklepie Empik centrum handlowym Ruda Śląska Plaza, Ruda Śląska
storeCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy