Ustanowienie w pobliżu ADOXA KENNEL CLUB

Czas lokalny:
07:00:53

ADOXA KENNEL CLUB

Aleje Jerozolimskie 30, Warszawa Polska
Kontakt telefon: +48
Latitude: 52.2315971, Longitude: 21.0188184
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Ustanowienie:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 11

Aleje Jerozolimskie 30/5, Warszawa
healthCzytaj więcej

Fundacja Edukacji Ekonomicznej

Aleje Jerozolimskie 30, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Zarząd główny

Aleje Jerozolimskie 30, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Samoobrona RP

Aleje Jerozolimskie 30, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Europejski Instytut na Rzecz Demokracji

Aleje Jerozolimskie 30, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Maral Sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie 30, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Przedszkole Niepubliczne "Akademia Rozwoju Malucha"

Aleje Jerozolimskie 30, Warszawa
schoolCzytaj więcej

ZKwP

Aleje Jerozolimskie 30/11, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Platforma Obywatelska RP

Aleje Jerozolimskie 30, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej

Aleje Jerozolimskie 30, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Polski Związek Karate

Aleje Jerozolimskie 30, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej
Wegetariański Bar Mleczny

Wegetariański Bar Mleczny

Aleje Jerozolimskie 30, Warszawa
restaurantCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy