EscapeRooms.pl w Warszawa

Otwórz mapę
Czas lokalny:
23:05:21
Zamkniete

🕗 godziny otwarcia

Poniedziałek-
Wtorek-
Środa-
Czwartek-
Piątek-
Sobota-
Niedziela-
11, Złota, 00-019, Warszawa, Warszawa, PL Poland
Kontakt telefon: +48 536 064 310
Strona internetowej: www.escaperooms.pl
Latitude: 52.2325798, Longitude: 21.0112784
Większa mapa i wskazówki

Komentarze 5

 • Katarzyna Amenda

  Katarzyna Amenda

  ::

  Bardzo profesjonalna obsługa. Błyskawiczne odpowiedzi na e-maile, cierpliwe udzielanie odpowiedzi na wszelkie nurtujące mnie pytania, bardzo pomocna obsługa! Polecam.

 • TVP8 Polska

  TVP8 Polska

  ::

  Miła i fachowa obsługa. Byłam z dzieckiem 12 lat które boi się nowości. Pan pokazał pokój, zapewnił o bezpieczeństwie. Omówił zadania i zasady gry w prosty dla dziecka sposób. Świetnie się bawiliśmy. Dziecko zachwycone i chce powtórzyć zabawę w przyszłości :) z czystym sumieniem polecam.

 • Ola Nordlund

  Ola Nordlund

  ::

  Great rooms, it’s well made and straight forward but not being easy! We came back a second time later the same day!

 • Morten Striboldt

  Morten Striboldt

  ::

  Great fun. Very creative people behind the escape rooms.

 • Cath Donaghy

  Cath Donaghy

  ::

  Not as high tech as others I've played but tricky puzzles that were nicely spaced with different skills needed to solve each. Really enjoyable!

Najbliższy Park rozrywki:

Team Exit
Orzechownia
MYJNIA WARSZAWA
Horror House - Dom Strachu

Horror House - Dom Strachu

Wąski Dunaj 12/18, Warszawa
amusement_parkCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy