Dw.Centralny 09 w Warszawa

Otwórz mapę
Czas lokalny:
07:22:32
Brak informacji

🕗 godziny otwarcia

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela
00-001 Warszawa, Polska
Kontakt telefon: +48
Latitude: 52.228155, Longitude: 21.001595
Większa mapa i wskazówki

Komentarze 5

 • Krzysztof c

  Krzysztof c

  ::

  duzy punkt przesiadkowy zadaszony i z biletomatami niestety bez wind co utrudnia zycie osobom niepelnosprawnym Duzy wygodny przystanek z wiata która chroni przed warunkami atmosferycznymi co się docenia w trakcie deszczu sniegu oraz gdy zima wiatr wieje wychladzajac organizm latem daje cien przynoszac pewna ulge w czasie upalow dzieki przezroczystym scianom dobrze widac czy cos nadjezdza

 • abcd1234 abcd1234

  abcd1234 abcd1234

  ::

  Good tram stop. Nice and useful.

 • Łukasz Kochański

  Łukasz Kochański

  ::

  Fajny ale dużo ludzi

 • Zuzanna Rawińska

  Zuzanna Rawińska

  ::

  Szkoda, ze tak często kręci się po nimasa bezdomnych :/

 • Grzegorz Browarski

  Grzegorz Browarski

  ::

  Przystanek o utrudnionym dostępie dla osób niepełnosprawnych (brak wind). Trochę słabo, biorąc pod uwagę fakt, że to Dworzec Centralny w Warszawie.

Najbliższy Światło dworzec kolejowy:

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy