Dw. Centralny 07 w Warszawa

Otwórz mapę
Czas lokalny:
20:15:44
Brak informacji

🕗 godziny otwarcia

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela
00-001 Warszawa, Polska
Kontakt telefon: +48
Latitude: 52.228017, Longitude: 21.0035436
Większa mapa i wskazówki

Komentarze 5

 • Krzysztof c

  Krzysztof c

  ::

  duzy punkt przesiadkowy zadaszony i z biletomatami niestety bez wind co utrudnia zycie osobom niepelnosprawnym Duzy wygodny przystanek z wiata która chroni przed warunkami atmosferycznymi co się docenia w trakcie deszczu sniegu oraz gdy zima wiatr wieje wychladzajac organizm latem daje cien przynoszac pewna ulge w czasie upalow dzieki przezroczystym scianom dobrze widac czy cos nadjezdza

 • steven lodz

  steven lodz

  ::

 • Grzegorz Browarski

  Grzegorz Browarski

  ::

  Duży przystanek tramwajowy z wiatą dla oczekujących oraz tablicą wyświetlającą czas przyjazdu następnych tramwajów („na żywo”). Jest tu także biletomat. Odejmuję natomiast gwiazdkę za absurdalny brak windy dla niepełnosprawnych (to przecież jest centrum Warszawy).

 • Witold Antosiewicz

  Witold Antosiewicz

  ::

  Bardzo gorąco na sloncu

 • Krystian Graba

  Krystian Graba

  ::

  Niestety brak poczekalni

Najbliższy Światło dworzec kolejowy:

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy