Lekarz w Przemyśl

Czas lokalny:
06:21:11
Prywatny Gabinet Stomatologiczny lek. med. Tadeusz Ledwoń

Prywatny Gabinet Stomatologiczny lek. med. Tadeusz Ledwoń

Księdza Piotra Skargi 1, Przemyśl
doctorCzytaj więcej

Praktyka Stomatologiczna Jolanta Rogalska

Plac Konstytucji 3 Maja, Przemyśl
doctorCzytaj więcej

lek. Jerzy Wąsik, specjalista ginekolog-położnik

Wałowa 1, Przemyśl
doctorCzytaj więcej

Mikuła Tadeusz, lek. med. Gabinet diagnostyki USG

3 Maja 1, Przemyśl
doctorCzytaj więcej

Nimiec Władysław, lek. med.

świętego Józefa 7, Przemyśl
doctorCzytaj więcej

Lancet. Specjalistyczna praktyka lekarska. Gabinet chirurgiczny. Kosiorowski P., lek. med.

Józefa Ignacego Kraszewskiego 1, Przemyśl
doctorCzytaj więcej

Dawnis Bogusław, lek. med. endokrynolog

3-go Maja 19, Przemyśl
doctorCzytaj więcej

📑 Przemyśl wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy