Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawa

Otwórz mapę
Czas lokalny:
19:33:22
Zamkniete

🕗 godziny otwarcia

Poniedziałek-
Wtorek-
Środa-
Czwartek-
Piątek-
SobotaZamkniete
NiedzielaZamkniete
51A, Ogrodowa, 00-873, Warszawa, Warszawa, PL Polska
Kontakt telefon: +48 22 501 99 00
Strona internetowej: bip.warszawa.so.gov.pl
Latitude: 52.2374292, Longitude: 20.9856402
Większa mapa i wskazówki

Komentarze 5

 • Bogumil Bar

  Bogumil Bar

  ::

  Posługiwanie sie swiadomie dokumentami potwierdzajacymi nieprawdę przez sędziów, niekompetencja , niedouczenie ignorancja oraz nieprzestrzeganie ustaw i Konstytucji . To przykład skutków 28 letniego braku reformy sadownictwa . Listy polecone wysyłają i wroki wydają ale podsądnym każą samym szukać na pocztach przesyłek twierdzac ze Sąd ma przesyłki wysłać i nie obchodzi go czy zostały doreczone . A potem twierdzą ze za to odpowiada Pan Zbigniew Ziobro co w mojej ocenie prawdą nie jest . Zenada .

 • Bartłomiej Zygmuntowski

  Bartłomiej Zygmuntowski

  ::

  Sąd jak sąd. Miło tu nie jest. W tym budynku jest naprawdę mało miejsca. Nie jest przystosowany do swojej działalności. Wąskie korytarze i sale rozpraw rozmieszczone pomiędzy gabinetami administracji Sądu. Parkingu brak. Jest na ulicy czyli jakby go nie było.

 • gutek

  gutek

  ::

  Bardzo dobra i sprawna obsługa. Zarówno w informacji jak i w biurze podawczym. Minus to opłaty i umiejscowienie (Bemowo w sądzie dla Mokotowa w centrum?)

 • Chill Uminati

  Chill Uminati

  ::

  Bardzo niemiłe podejście do ludzi, nie polecam.

 • Wojciech Kotas

  Wojciech Kotas

  ::

  Dział XIII ksiąg wieczystych, bardzo miło i sprawnie zostałem obsłużony. Opłata administracyjna 200 zł boli, ale taką mamy władzę, wszędzie na świecie tak niestety jest.

Najbliższy Sąd:

Kancelaria Prawno-Patentowa NOVELPAT Robert Rozbicki

Grzybowska 16/22, Warszawa
courthouseCzytaj więcej

Windykator Polska Sp. z o.o.

Srebrna 16, Warszawa
courthouseCzytaj więcej

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

B,01-226, Płocka 9/11, Warszawa
courthouseCzytaj więcej

Komisja Dyscyplinarna przy Krajowej Radzie Komorniczej

Aleje Jerozolimskie 133, Warszawa
courthouseCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy