DERMATOLOG RADOM - Spotmedica w Radom

Czas lokalny:
01:02:19
Zamkniete

🕗 godziny otwarcia

Poniedziałek-
Wtorek-
Środa-
Czwartek-
Piątek-
Sobota-
NiedzielaZamkniete
26, Chłodna, 26-600, Radom, Radom, PL Poland
Kontakt telefon: +48 48 380 10 80
Latitude: 51.407653, Longitude: 21.135567
Większa mapa i wskazówki

Komentarze 0

Najbliższy Lekarz:

Dermatolog RADOM - Spotmedica

Dermatolog RADOM - Spotmedica

Chłodna 26, Radom
doctorCzytaj więcej
Urolog RADOM

Radiolog RADOM - Spotmedica

Chłodna 26, Radom
doctorCzytaj więcej

Dermatolog RADOM - Spotmedica

Chłodna 26, Radom
doctorCzytaj więcej
Dr.Robert Kozieł
Centrum Medyczne CHŁODNAMED

Centrum Medyczne CHŁODNAMED

26, Chłodna, Radom
doctorCzytaj więcej

Jaśkiewicz Anna, lek. med. Specjalista chorób dziecięcych. Diabetolog

Polna 31, Radom
doctorCzytaj więcej
Endokrynolog RADOM
Panoramica 3D

Panoramica 3D

Generała Leopolda Okulickiego 48, Radom
doctorCzytaj więcej

Sławomir Wróblewski, lek. med. Spec. ginekolog, położnik, endokrynolog. Gabinet ginekologiczny

Widok 20, Radom
doctorCzytaj więcej
Prostata Radom

Dr Jolanta Bojko-Jaworska

Okulickiego 58/70 M7, Radom
doctorCzytaj więcej

Dr n. med. Arkadiusz Smaga

Okulickiego 58/70 M7, Radom
doctorCzytaj więcej
Urolog Radom
Poradnia Rehabilitacyjna dla Dzieci im. Władysława Basiaka

Poradnia Rehabilitacyjna dla Dzieci im. Władysława Basiaka

Mikołaja Reja 28, Radom
doctorCzytaj więcej

Dr n.med. Bogusław Szponar spec.chorób oczu

Mikołaja Reja 28, Radom
doctorCzytaj więcej
REKTOSKOPIA Radom
Angiomedicus - Zbigniew Kupis

Angiomedicus - Zbigniew Kupis

Główna 11, Radom
doctorCzytaj więcej

Osocze bogatopłytkowe

Główna 11, Radom
doctorCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy