Miejsca w Częstochowa

Czas lokalny:
07:04:05
Częstochowa
Region administracyjny:śląskie
Populacja:227 270
Kod telefoniczny:
+48-34
Kod pocztowy:
42-200 - 42-229
42-263
42-271
42-280
42-294

Położenie na mapie Polska

Map SVG
CzęstochowaCzęstochowa
Częstochowa
Hotel Grand

Hotel Grand

Drogowców 8, Częstochowa
lodgingCzytaj więcej
Mercure Częstochowa Centrum

Mercure Częstochowa Centrum

Księdza Jerzego Popiełuszki 2, Częstochowa
lodgingCzytaj więcej
ibis Częstochowa

ibis Częstochowa

Jaskrowska 22, Częstochowa
lodgingCzytaj więcej
Hotel Wenecki Częstochowa

Hotel Wenecki Częstochowa

Hotel Wenecki Częstochowa, Berka Joselewicza 12, Częstochowa
neighborhoodCzytaj więcej
Hotel Sekwana

Hotel Sekwana

Wieluńska 24, Częstochowa
lodgingCzytaj więcej
Hotel Scout Sp. z o.o.

📑 Częstochowa wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy