CLUB WESELE ŻURAWIA RÓG PARKINGOWEJ w Warszawa

Otwórz mapę
Czas lokalny:
20:57:25
Zamkniete

🕗 godziny otwarcia

PoniedziałekZamkniete
WtorekZamkniete
ŚrodaZamkniete
CzwartekZamkniete
Piątek-
Sobota-
Niedziela-
32/34, Żurawia, 00-515, Warszawa, Warszawa, PL Poland
Kontakt telefon: +48 728 323 151
Strona internetowej: www.clubwesele.pl
Latitude: 52.2282583, Longitude: 21.0138693
Większa mapa i wskazówki

Komentarze 5

 • Lana Vulana

  Lana Vulana

  ::

  Definitely a unique place, there is a pretend wedding held every saturday, they serve pickles with vodka so everything smells of pickles. Very crowded on the weekends

 • Jacob Thomas

  Jacob Thomas

  ::

  Racist club!!. We waited in the que for half an hour and they didn't let us in cause of our skin colour

 • Στέφανος Θανόπουλος

  Στέφανος Θανόπουλος

  ::

  No warm atmosphere and no cocktails, only Vodka and only cash. I would never go there again without security guards!!!

 • Krish Messy

  Krish Messy

  ::

  The worst and racist club in the world,,, the bounsers doesnt know how to respect people.

 • Josh88 Uncle

  Josh88 Uncle

  ::

  The club is nice, but the Doorman and the bouncers are racists. So if you are a foreigner maybe they won't let you go in.

Najbliższy Klub nocny:

Klub 55
Meta Disco
Exotic Club
Bal Klub

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy