Kościół w pobliżu Bazylika Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja

Otwórz mapę
Czas lokalny:
08:50:31

Bazylika Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja

1, Kościelna, 86-300, Grudziądz, Grudziądz, PL Polen
Kontakt telefon: +48 56 462 22 54
Strona internetowej: www.kolegiata.twoje-miasto.pl
Latitude: 53.4931251, Longitude: 18.7483692
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Kościół:

Kościół pw św Franciszka Ksawerego

Ratuszowa 1, Grudziądz
churchCzytaj więcej

Kościół Zborów Chrystusowych "Chrześcijańska Społeczność"

Spichrzowa 44, Grudziądz
churchCzytaj więcej

Kościół Ewangelicko-Augsburski pw. św. Jana

Szkolna 10, Grudziądz
churchCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy