Miejsca w Chorzów

Czas lokalny:
09:02:04
Chorzów
Region administracyjny:śląskie
Populacja:109 541
Kod telefoniczny:
+48-32
Kod pocztowy:
41-500 - 41-506

Położenie na mapie Polska

Map SVG
ChorzówChorzów
Katowice
Marysin Dwór
Hotel Diament Arsenal Palace Katowice Chorzów

Hotel Diament Arsenal Palace Katowice Chorzów

Paderewskiego 35, Chorzów
spaCzytaj więcej
Hotel Diament Bella Notte Katowice/Chorzów***

Hotel Diament Bella Notte Katowice/Chorzów***

Paderewskiego 35, Chorzów
spaCzytaj więcej
Hotel Forum Katowice ****

Hotel Forum Katowice ****

Bytkowska 1a, Katowice
lodgingCzytaj więcej
Blues Hotel
Hostel mPark Chorzów

Hostel mPark Chorzów

Metalowców 7, Chorzów
lodgingCzytaj więcej

📑 Chorzów wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy