miejsca w Chełm

Choroba koronawirusowa (COVID-19) Sytuacja

potwierdzone przypadki

6480647

zgony

119199

PolskaChełm

 

Chełm

Region administracyjny:
Lubelskie
populacja:
63 734
kod telefoniczny:
+48-82
kod pocztowy:
22-100
22-102-22-104
22-109
22-115-22-118

Położenie na mapie Polska

Polska mapa SVG
Chełm

Szpital

Sklep zoologiczny

Punkt zainteresowania

Dworzec autobusowy

Myjnia samochodowa

📑 Chełm wszystkie kategorie

Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGłówny wykonawcaHydraulikJedzenieJubilerKawiarniaKlub nocnyKościółKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaMalarzMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPostój taksówekPralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySpaStacja paliwStraż pożarnaSupermarketSupermarket spożywczy lubSzkołaSzpitalSądTrasaUniwersytetWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielniaopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarz