Centrum w Warschau

Otwórz mapę
Czas lokalny:
01:50:32
Brak informacji

🕗 godziny otwarcia

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela
00-001 Warschau, Polen
Kontakt telefon: +48
Latitude: 52.2304419, Longitude: 21.010682
Większa mapa i wskazówki

Komentarze 5

 • Rafał Gietki

  Rafał Gietki

  ::

  Najpopularniejsze miejsce startu wojaży nocnych- najbardziej rozpoznawalny pkt w Warszawie

 • Salman Alghamdi

  Salman Alghamdi

  ::

  The change it btween time to time it’s getting better

 • JudgeDeadd

  JudgeDeadd

  ::

  Najbardziej irytującą cechą stacji jest dezorientujący projekt architektoniczny. Często człowiek się myli i chcąc dojść do sklepów na piętrze, trafia na powierzchnię, albo odwrotnie. Przydałyby się oznaczenia, tłumaczące dokładnie, gdzie które schody prowadzą.

 • Rostislaw

  Rostislaw

  ::

  Najważniejsza stacja metra w Warszawie. W godzinach szczytu panuje tu niemiłosierny tłok. Stacja jest najgłębsza z całego metra. Wypadałoby, aby schody ruchome ruszały się z większą prędkością.

 • darek kropka

  darek kropka

  ::

  Jak nazwa wskazuje jest to centralny punkt miasta i obok stacji są tu przystanki autobusów i tramwajów z których można się dostać w dowolne miejsce w Warszawie. Wejścia do stacji są dobrze oznaczone i opisany jest nad nimi kierunek w którym jedzie się z danego peronu więc trudno jest się pomylić i pojechać nie tam gdzie się chciało.

Najbliższy Stacja metra:

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy