Centrum 10 w Warszawa

Otwórz mapę
Czas lokalny:
06:45:56
Brak informacji

🕗 godziny otwarcia

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela
00-001 Warszawa, Polska
Kontakt telefon: +48
Latitude: 52.230073, Longitude: 21.012807
Większa mapa i wskazówki

Komentarze 5

 • VVektor93

  VVektor93

  ::

  Jeden z najtłoczniejszych przystanków tramwajowych w warszawie

 • Don Corleone

  Don Corleone

  ::

  Schody na peron ukryte za ścianą

 • Damian Kuliś

  Damian Kuliś

  ::

  Tłok do wejścia do podziemi przy wysiadaniu

 • Grzegorz Browarski

  Grzegorz Browarski

  ::

  Jest tu biletomat oraz elektroniczna tablica pokazująca, za ile minut przyjadą kolejne tramwaje. To ułatwia pasażerom podróżowanie. Niestety przystanek ten ma jednak utrudniony dostęp dla niepełnosprawnych pasażerów. Ponadto osoby nieznające przejścia podziemnego w Centrum mogą mieć kłopot z odnalezieniem schodów do niego prowadzących, gdyż są nieco ukryte.

 • ziqex

  ziqex

  ::

  Doskonale zlokalizowany przystanek.

Najbliższy Światło dworzec kolejowy:

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy