Centrum 06 w Warszawa

Otwórz mapę
Czas lokalny:
18:02:34
Brak informacji

🕗 godziny otwarcia

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela
Aleje Jerozolimskie, 00-001, Warszawa, Warszawa, PL Polska
Kontakt telefon: +48
Latitude: 52.2296687, Longitude: 21.0100202
Większa mapa i wskazówki

Komentarze 5

 • Grzegorz Browarski

  Grzegorz Browarski

  ::

  Wiecznie zatłoczony przystanek z notorycznie spóźniającymi się liniami 128 i 175. Inne linie przyjeżdżają również trochę tak, jak chcą (szcególnie w godzinach szczytu). Poza komunikacją ZTM swoje przystanki mają tu m.in. takie linie jak: BAGS, Rapit, czy MiniBus Karczew.

 • Софія Павлюк

  Софія Павлюк

  ::

  Дуже часто пробки

 • Damian Kuliś

  Damian Kuliś

  ::

  Często panuje tu tłok

 • Bartek Kalbarczyk

  Bartek Kalbarczyk

  ::

  Zazwyczaj wysiadam tutaj, jeśli udaję się później na dworzec Śródmieście.

 • justyna zuchniewicz

  justyna zuchniewicz

  ::

  W podziemiu dużo pawilonow, mozna sie pogubić

Najbliższy Dworzec autobusowy:

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy