Carrefour Market w Warszawa

Otwórz mapę
Czas lokalny:
10:58:35
Otwarte

🕗 godziny otwarcia

Poniedziałek-
Wtorek-
Środa-
Czwartek-
Piątek-
Sobota-
Niedziela-
59, Złota, 00-120, Warszawa, Warszawa, PL Polska
Kontakt telefon: +48 22 595 14 00
Strona internetowej: www.carrefour.pl
Latitude: 52.2298386, Longitude: 21.0020523
Większa mapa i wskazówki

Komentarze 5

 • Dorota Grotowska

  Dorota Grotowska

  ::

  Przy okazji zwiedzania butików można zrobić szybkie spożywcze zakupy.

 • Natalia Pokrywka

  Natalia Pokrywka

  ::

  Jeśli dwóch facetów w trakcie obsługi przy samoobsługowej kasie wyzywa klientkę przy kasie obok od ścierwa, asystujaca im pani powinna zareagować, a nie razem z nimi chichotać. Wstyd.

 • Justyna Zapora

  Justyna Zapora

  ::

  Kupiłam dzisiaj bagietkę czosnkową, można na niej zęby połamać. Dla mnie to skandal sprzedawać kilkudniowe pieczywo w cenie świeżego, także nie polecam kupować pieczywa w tym sklepie.

 • Grzegorz Browarski

  Grzegorz Browarski

  ::

  Nie polecam robienia zakupów w tym markecie, jeśli ktoś na prawdę nie musi. Carrefour Market już sam z siebie do najtańszych nie należy, a ten znajduje się ponadto przy Dworcu Centralnym, co dodatkowo podnosi jego ceny. Lokalizacja ta sprawia również, że praktycznie przez cały dzień tworzą się tu ogromne kolejki. Obsługa jest średnio miła. Zatrudniają tu dużo pracowników tymczasowych, którzy często nie potrafią pomóc w jakimś problemie, bo za krótko tu pracują.

 • Gabi Szenajch

  Gabi Szenajch

  ::

  Słabe zaopatrzenie. Ogromne kolejki spowodowane słabą i bardzo wolną obsługą, jeśli komuś się śpieszy ro lepiej pujść do sklepu, który znajduje się nie daleko w podziemiu, przy McDonald's. Ustawienie na szybkoe zakupy też nie najlepsze. Mały wybór wśród warzyw i owoców.

Najbliższy Supermarket:

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy