Carrefour Market Convenience w Warszawa

Otwórz mapę
Czas lokalny:
11:55:00
Otwarte

🕗 godziny otwarcia

Poniedziałek-
Wtorek-
Środa-
Czwartek-
Piątek-
Sobota-
Niedziela-
5, Zgoda, 00-001, Warszawa, Warszawa, PL Polonia
Kontakt telefon: +48 801 200 000
Strona internetowej: www.carrefour.pl
Latitude: 52.232768, Longitude: 21.013354
Większa mapa i wskazówki

Komentarze 5

 • Elżbieta Pierrotka

  Elżbieta Pierrotka

  ::

  Nieprzyjemne miejsce. Sprzedający pozostawia wiele do życzenia. Ceny, jak z kosmosu.

 • Sebastian Pełnikowski

  Sebastian Pełnikowski

  ::

 • Thocles Warszawski

  Thocles Warszawski

  ::

  Asortyment jak w Żabce, a ceny 10-15% wyższe.

 • JAQB KTÓREGO BYŁA JEST DESKĄ

  JAQB KTÓREGO BYŁA JEST DESKĄ

  ::

 • Jacques Villneuve

  Jacques Villneuve

  ::

  Kombinują na cenach. Inna cena na półce a inna przy kasie. Oczywiście pani twierdzi, że to "pomyłka", ale ten proceder cały czas trwa. Nie polecam tego sklepu.

Najbliższy Supermarket:

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy