Capital Parking w Warszawa

Otwórz mapę
Czas lokalny:
21:48:11
Brak informacji

🕗 godziny otwarcia

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela
27, Nowogrodzka, 00-511, Warszawa, Warszawa, PL Polonia
Kontakt telefon: +48 22 622 43 12
Strona internetowej: www.capital-parking.anonser.pl
Latitude: 52.2287574, Longitude: 21.0144374
Większa mapa i wskazówki

Komentarze 5

 • Krzysztof K.

  Krzysztof K.

  ::

  Dobry parking dla nocujących w hotelu Novotel ponieważ auto zostaje bardzo blisko.

 • Michał Zdunek

  Michał Zdunek

  ::

  Wulgarna i niekulturalna obsługa.

 • Ilona

  Ilona

  ::

  Drogo

 • Dima Nedopaka

  Dima Nedopaka

  ::

  Зручний паркінг в центрі міста,хоча занадто дорогий.За добу віддав майже 150 zł.

 • Pawel D

  Pawel D

  ::

  Łatwo znaleźć, dobra lokalizacja, mimo to uważam, że za drogo

Najbliższy Parking:

Парковка Новотел

Parkingowa 27, Warszawa
parkingCzytaj więcej

Interparking CEDET

Krucza 50, Warszawa
parkingCzytaj więcej

Apcoa Parking Polska Sp. z o.o.

Mysia 5, Warszawa
parkingCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy