Kawiarnia w pobliżu Przestrzeń Prywatna

Czas lokalny:
00:45:29

Przestrzeń Prywatna

9/11, Emilii Plater, 00-001, Warszawa, Warszawa, PL Poland
Kontakt telefon: +48
Latitude: 52.2238991, Longitude: 21.0076913
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Kawiarnia:

Kawiarnia Coffee Feel

Stanisława Noakowskiego 3, Warszawa
cafeCzytaj więcej

Confectionery S. Dybalski

Stanisława Noakowskiego 16, Warszawa
cafeCzytaj więcej

Mercado solw food Varsovia

Koszykowa 63-65, Warszawa
cafeCzytaj więcej

Drukarnia Cafe Bar

12, Stanisława Noakowskiego, Warszawa
cafeCzytaj więcej

Cukier Puder

Stanisława Noakowskiego 10, Warszawa
cafeCzytaj więcej

Żabka Cafe

Tytusa Chałubińskiego 8, Warszawa
cafeCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy