Miejsca w Bytom

Czas lokalny:
09:02:32
Bytom
Region administracyjny:śląskie
Populacja:169 617
Kod telefoniczny:
+48-32
+48-82
Kod pocztowy:
41-900 - 41-936

Położenie na mapie Polska

Map SVG
BytomBytom

Sayland s.c.

Szyby Rycerskie 8, Bytom
point_of_interestCzytaj więcej
Bytom
Rezydencja Luxury Hotel

Rezydencja Luxury Hotel

Stara 1, Piekary Śląskie
lodgingCzytaj więcej
Stara Kamienica

Stara Kamienica

Bytomska 61, Piekary Śląskie
lodgingCzytaj więcej
Hotel Bytom Prime

Hotel Bytom Prime

Strzelców Bytomskich 87, Bytom
lodgingCzytaj więcej
Bristol
Apart-Lux

Apart-Lux

Antoniego Józefczaka 5, Bytom
lodgingCzytaj więcej

📑 Bytom wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy