Blooms Boutique Hostel Inn & Apartments w Poznań

Otwórz mapę
Czas lokalny:
14:16:35
Otwarte

🕗 godziny otwarcia

PoniedziałekOtwarte 24 godziny
WtorekOtwarte 24 godziny
ŚrodaOtwarte 24 godziny
CzwartekOtwarte 24 godziny
PiątekOtwarte 24 godziny
SobotaOtwarte 24 godziny
NiedzielaOtwarte 24 godziny
2, Kwiatowa, 61-881, Poznań, Poznań, PL Poland
Kontakt telefon: +48 61 221 44 48
Strona internetowej: www.blooms.com.pl
Latitude: 52.4024223, Longitude: 16.930178
Większa mapa i wskazówki

Komentarze 5

 • chiara Fugazza

  chiara Fugazza

  ::

  Nice bad nice atmohswer but a bit overprice like for Pozan czyznieprawdasz no and back i allwas open what is nice ... was havig fun key 303

 • Kristian Tang Madsen

  Kristian Tang Madsen

  ::

  Great rooms big and airy, nice clean bathrooms, nice people in reception, even has a balcony in reception. Would recommend

 • Simon Degerman

  Simon Degerman

  ::

  Veeery nice, very clean, nice localisation. It got a fridge, sink, stove, toaster etc. Only minor complaints is that the shower got no splash protection so the bathroom floor gets all wet after a shower. But apart from that it's perfect.

 • Stelios Sabbath

  Stelios Sabbath

  ::

  Such a safe and cheap choice, if you are travelling solo or not. The staff is so helpful, like the most Polish people we met. I highly recommend it if you ever be in Poznan!!

 • alex del giulio

  alex del giulio

  ::

  Good place for basic accommodation needs. There is a really nice and relaxed atmosphere, the staff was really friendly and helpful and the rooms were acceptable and cosy. Not suggested if you're looking for a totally quiet, noise free place. Rooms are not acoustical insulated and you can hear a lot of noise, especially if you're sleeping next to the reception/kitchen.

Najbliższy Kwatera:

Spacious City Center Beauty

Kwiatowa 13/7, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Piano Apartment

Półwiejska 27/42, Poznań
lodgingCzytaj więcej
Akcent Europe

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy