Miejsca w Bielsko-Biała

Czas lokalny:
16:42:21
Bielsko-Biała
Region administracyjny:śląskie
Populacja:172 030
Kod telefoniczny:
+48-33
Kod pocztowy:
43-300 - 43-382

Położenie na mapie Polska

Map SVG
Bielsko-BiałaBielsko-Biała
Bielsko-Biala

Bielsko-Biala

Bielsko-Biala
localityCzytaj więcej
Qubus Hotel
Centrum Widok

Centrum Widok

Widok 12, Bielsko-Biała
lodgingCzytaj więcej
ibis Styles Bielsko-Biała

ibis Styles Bielsko-Biała

Żywiecka 93, Bielsko-Biała
lodgingCzytaj więcej
Hotel President

Hotel President

3 Maja 12, Bielsko-Biała
lodgingCzytaj więcej
Parkhotel Vienna, Poland

Parkhotel Vienna, Poland

Bystrzańska 48, Bielsko-Biała
lodgingCzytaj więcej
Hotel Sahara

📑 Bielsko-Biała wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy