Bar Orientalny Thai Viet w Węgrów

Czas lokalny:
00:56:09
Zamkniete

🕗 godziny otwarcia

Poniedziałek-
Wtorek-
Środa-
Czwartek-
Piątek-
Sobota-
Niedziela-
1B, Adama Mickiewicza, 07-100, Węgrów, węgrowski, PL Poland
Kontakt telefon: +48 886 843 143
Latitude: 52.3987177, Longitude: 22.0200817
Większa mapa i wskazówki

Komentarze 5

Najbliższy Restauracja:

Lazat Kebab Węgrów

Lazat Kebab Węgrów

Tadeusza Kościuszki 1, Węgrów
restaurantCzytaj więcej
Magic Sushi House

Magic Sushi House

Stanisława Staszica 4, Węgrów
restaurantCzytaj więcej
Libero Bistro&Club

Libero Bistro&Club

rynek Mariacki 2, Węgrów
restaurantCzytaj więcej
Domek. Restauracja. Rusjan M.

Domek. Restauracja. Rusjan M.

Adama Mickiewicza 4, Węgrów
restaurantCzytaj więcej
Pizzeria Trzech Braci

Pizzeria Trzech Braci

Rzemieślnicza 1, Węgrów
restaurantCzytaj więcej
Cafe Młynek

Cafe Młynek

Kardynała Stefana Wyszyńskiego 7, Węgrów
restaurantCzytaj więcej
Manhattan Pizza & Manhattan Chicken

Manhattan Pizza & Manhattan Chicken

Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10, Węgrów
cafeCzytaj więcej
Pizzeria

Pizzeria "BULI"

Stefana Żeromskiego 10, Węgrów
restaurantCzytaj więcej

Bufet Staropolski

Marszałka Józefa Piłsudskiego 23, Węgrów
restaurantCzytaj więcej
Bufet Staropolski. Popławski G.

Bufet Staropolski. Popławski G.

marsz. Józefa Piłsudskiego 23, Węgrów
restaurantCzytaj więcej
Top Mini Drive

Top Mini Drive

Stefana Żeromskiego 21, Węgrów
restaurantCzytaj więcej
Nad Liwcem. Kawiarnia

Nad Liwcem. Kawiarnia

Stefana Żeromskiego 26, Węgrów
cafeCzytaj więcej

Ogródek Działkowy OAZA

Henryka Sienkiewicza, Węgrów
barCzytaj więcej
Bar Cudniak

Bar Cudniak

07 100, aleja Solidarności 10, Węgrów
restaurantCzytaj więcej
Biesiadnik Sala Bankietowa

Biesiadnik Sala Bankietowa

Tadeusza Kościuszki 147A, Węgrów
restaurantCzytaj więcej
Bar Bożena Sopińska. Zajazd na liwskich mostach

Bar Bożena Sopińska. Zajazd na liwskich mostach

aleja Solidarności, Węgrów
restaurantCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy