miejsca w Augustów

Choroba koronawirusowa (COVID-19) Sytuacja

potwierdzone przypadki

6480647

zgony

119199

PolskaAugustów

 

Augustów

Region administracyjny:
podlaskie
populacja:
30 394
kod telefoniczny:
+48-87
kod pocztowy:
16-300-16-303

Położenie na mapie Polska

Polska mapa SVG
Augustów

Dworzec autobusowy

Myjnia samochodowa

Sąd

Dentysta

Sklep alkoholowy

📑 Augustów wszystkie kategorie

Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGłówny wykonawcaHydraulikJedzenieJubilerKawiarniaKlub nocnyKościółKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaMalarzMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPralniaPrawnikPrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep zoologicznySpaStacja paliwStraż pożarnaSupermarketSupermarket spożywczy lubSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowystacja kolejowastadionŚlusarz