Apartament Slupsk w Słupsk

Czas lokalny:
01:48:42
Brak informacji

🕗 godziny otwarcia

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela
8A, Ogrodowa, 76-200, Słupsk, Słupsk, PL Poland
Kontakt telefon: +48 664 092 500
Latitude: 54.461212, Longitude: 17.0256529
Większa mapa i wskazówki

Komentarze 0

Najbliższy Kwatera:

Hostel

Hostel "Miś"

Fryderyka Chopina 3, Słupsk
lodgingCzytaj więcej
Apartament Dookoła Świata

Apartament Dookoła Świata

Mikołajska 6B, Słupsk
lodgingCzytaj więcej

Apartment przy Zamku

Mikołajska 5, Słupsk
lodgingCzytaj więcej
Hotel Zamkowy

Hotel Zamkowy

Dominikańska 4, Słupsk
lodgingCzytaj więcej
Stary Rynek
Staromiejski. Hotel

Staromiejski. Hotel

Jedności Narodowej 4/5, Słupsk
lodgingCzytaj więcej
Hotel Piast

Hotel Piast

Jedności Narodowej 3, Słupsk
lodgingCzytaj więcej
Hotel Portus

Apartament w Centrum

17, Adama Mickiewicza, Słupsk
lodgingCzytaj więcej
Slupsk

Slupsk

aleja Henryka Sienkiewicza, Słupsk
lodgingCzytaj więcej
E-Internet Pokoje Pracownicze Słupsk

E-Internet Pokoje Pracownicze Słupsk

Wileńska 7, Słupsk
lodgingCzytaj więcej
HOTEL - Pensione Antonio

HOTEL - Pensione Antonio

Wileńska 8, Słupsk
lodgingCzytaj więcej

Apartament Piotra Skargi

Piotra Skargi 18/5, Słupsk
lodgingCzytaj więcej
Hotel Słupsk

Schronisko Młodzieżowe

Partyzantów 26, Słupsk
lodgingCzytaj więcej
Mikołajek. Hotel PTTK

Mikołajek. Hotel PTTK

Szarych Szeregów 1, Słupsk
lodgingCzytaj więcej
Hotel Atena
Tanie Spanie

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy