Park rozrywki w pobliżu Ośrodek Inflancka Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, Zespół basenów kąpielowych

Czas lokalny:
00:56:35

Ośrodek Inflancka Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, Zespół basenów kąpielowych

8, Inflancka, 01-999, Warszawa, Warszawa, PL Polen
Kontakt telefon: +48 22 827 65 89
Strona internetowej: aktywnawarszawa.waw.pl
Latitude: 52.255398, Longitude: 20.989723
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Park rozrywki:

Horror House

Wąski Dunaj 12/18, Warszawa
amusement_parkCzytaj więcej

Rope Park Warsaw

Wybrzeże Helskie 1/5, Warszawa
amusement_parkCzytaj więcej

Moczydło Water Park

Górczewska 69/73, Warszawa
amusement_parkCzytaj więcej

Prague Room Riddles

Stalowa 18/25, Warszawa
amusement_parkCzytaj więcej

Rope Park Traveler's Bielany (children and adolescents)

Cegłowska 39, Warszawa
amusement_parkCzytaj więcej

Stacja Grawitacja Warsaw

aleja Bohaterów Września 12, Warszawa
amusement_parkCzytaj więcej

BAJKOLANDIA Hall Playroom

Wrocławska 6a, Warszawa
amusement_parkCzytaj więcej

Inca Play - events and birthday parties for children

CH Blue City, Aleje Jerozolimskie 179, Warszawa
amusement_parkCzytaj więcej

Tepfactor Warszawa Park Rozrywki

Aleje Jerozolimskie 179, Warszawa
amusement_parkCzytaj więcej

Escape Room Majdańska 18

Majdańska 18, Warszawa
amusement_parkCzytaj więcej

Wodny Park

Dominika Merliniego 4, Warszawa
amusement_parkCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy