12on14 Jazz Club w Warszawa

Otwórz mapę
Czas lokalny:
20:41:02
Otwarte

🕗 godziny otwarcia

PoniedziałekZamkniete
Wtorek-
Środa-
Czwartek-
Piątek-
Sobota-
Niedziela-
16, Stanisława Noakowskiego, 00-666, Warszawa, Warszawa, PL Polska
Kontakt telefon: +48 22 635 49 49
Strona internetowej: 12on14club.com
Latitude: 52.22174, Longitude: 21.010309
Większa mapa i wskazówki

Komentarze 5

 • Jack Sparrow

  Jack Sparrow

  ::

  Jedno z nielicznych miejsc w Warszawie gdzie mozna posluchac dobrego jazzu

 • Kacper White

  Kacper White

  ::

  Muzycznie cudo, niestety ceny wysokie.

 • Jerzy Kunce

  Jerzy Kunce

  ::

  Magiczne miejsce :)

 • Julia Heidelberg

  Julia Heidelberg

  ::

  Muzyka i atmosfera wręcz cudne. Uwielbiam się tam relaksować po stresującym tygodniu.

 • Marta Głuszczak

  Marta Głuszczak

  ::

  Ukochane miejsce, muzyka i ludzie z sercem pelnym jazzu!

Najbliższy Klub nocny:

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy